O firmie

Zapraszamy do zapoznania si─Ö z nasz─ů firm─ů!

 

Nasze biuro rachunkowe zajmuje si─? prowadzeniem ksi─?gowo??ci dla wszystkich podmiotów gospodarczych – zarówno osób fizycznych jak i spó??ek.

Pomagamy w za??o??eniu firmy, prowadzeniu jej poprzez doradztwo , optymalizacj─? podatkow─?.

Reprezentujemy klienta przed urz─?dami, doradzamy wybór najkorzystniejszych form finansowania – dotacje, leasingi, kredyty

Pomagamy obni??a─? sk??adki zus, pomagamy zak??ada─? zagraniczne oddzia??y firmy.

Wskazujemy zgodne z prawem rozwi─?zania pomagaj─?ce prowadzi─? Pa??stwa firm─?.

Nasz niepowtarzalny zespó?? wysoko wykwalifikowanych ludzi na polskim rynku dzia??a od 2008 roku.

??wiadczymy us??ugi ksi─?gowe dla szerokiej grupy odbiorców. Naszymi Klientami s─? zarówno klienci indywidualni, jak i korporacje. Jeste??my grup─? ambitnych i kreatywnych ludzi. Dzi─?ki temu, ??e nie popadamy w rutyn─?, nasze us??ugi ksi─?gowe od wielu lat utrzymuj─? si─? na najwy??szym poziomie.

Nasi ksi─?gowi na bie??─?co uczestnicz─? w fachowych szkoleniach i s─? gotowi udzieli─? ka??dej porady naszym klientom.

G??ówna siedziba Naszej Firmy znajduje si─? w Lodzi.

Nasz oferta skierowana jest do firm z terenu ca??ego kraju. Pomagamy równie?? przy zak??adaniu i prowadzeniu firmy poza granicami Polski.

Poprzez wspó??prac─? z odpowiednimi podmiotami w Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpiecze??stwo ??wiadczonych przez nas us??ug. Nasze us??ugi ksi─?gowe mo??na zamawia─? 24h/dob─? na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do zapoznania si─? z ofert─? naszego biura rachunkowego.

Naszym klientom oferujemy pomoc w ka??dej dziedzinie - dzi─?ki wspó??pracy z wieloma wykwalifikowanymi instytucjami W ka??dej nag??ej sytuacji s??u??ymy pomoc─?. Naszym klientom mo??emy pomóc w znalezieniu fachowej kadry pracowniczej, outsourcingu biurowym, pozyskaniu kapita??u zewn─?trznego i wielu innych. Jeste??my gotowi sprosta─? ka??demu problemowi
 

 

Kontakt:

504 230 303

biuro@biuromaks.com.pl

 

Biuro obsługi klienta

pon - pi─ů: 8:00 - 15:00

┼üód┼║ 91-436, ul Franciszka┼äska 104/112, pi─Ötro 2 pok. 222